Kiedy powstały złoża węgla kamiennego?

Kiedy powstały złoża węgla kamiennego?

Kiedy powstały złoża węgla kamiennego? Geologia złożowa rozwija się bardzo dynamicznie i dotyczy to całego świata. Nie ma się temu co dziwić, gdyż geologiczne badania złożowe wielkopolskie pozwalają na znajdowanie oraz wydobywanie wielu ważnych surowców. Jednym z najbardziej strategicznych surowców jest bez wątpienia węgiel kamienny.

Warto mieć świadomość tego, do czego jest on wykorzystywany oraz jakie są jego najważniejsze cechy. Dobrze byłoby również zdawać sobie sprawę z tego, gdzie znajdują się najbogatsze złoża tego wyjątkowego surowca. Geologia kopalniana dała nam również odpowiedź na pytanie o to, jak doszło do powstania złóż węgla kamiennego.

Jak właściwie doszło do powstania węgla kamiennego?

Geologia kopalin pozwoliła udzielić nam odpowiedzi na pytanie o to, jak doszło do powstania złóż węgla kamiennego. Najogólniej mówiąc, surowiec ten powstał z węgla brunatnego, który z kolei powstał z torfu. Warto zaznaczyć, że torf powstawał na terenach podmokłych oraz bagiennych. Przemiana torfu w węgiel brunatny, a następnie w węgiel kamienny trwała miliony lat. Szacuje się, że miało to miejsce w erze kenozoicznej w okresie tak zwanego czwartorzędu. Należy mieć świadomość tego, że zasoby torfu, a tym samym węgla brunatnego oraz węgla kamiennego ulegną prędzej czy później wyczerpaniu. Kiedy to nastąpi, skończy się wydobywanie węgla kamiennego na masową skalę. Na szczęście, ludzie znajdują już rozwiązania, które pozwalają na zastąpienie węgla kamiennego. Wzrasta również świadomość ekologiczna poszczególnych społeczeństw, co już przekłada się na mniejsze wykorzystanie węgla. Możliwe więc, że starczy nam go na dłużej niż mogłoby się wydawać. 

Co należy wiedzieć o węglu kamiennym?

Kiedy powstały złoża węgla kamiennego?
Kiedy powstały złoża węgla kamiennego?

Jak już wspomniano powyżej, złoża węgla kamiennego powstawały wiele milionów lat. Co warto wiedzieć o tym ważnym surowcu? Przede wszystkim, należy mieć świadomość tego, czym właściwie jest węgiel i jakie są jego cechy charakterystyczne. Otóż węgiel to nic innego jak skała osadowa naturalnego pochodzenia, które zostało scharakteryzowane powyżej. Warto zaznaczyć, że około 80% składu tej skały stanowi pierwiastek węgla. Charakterystyczny dla węgla jest jego czarny kolor. Ponadto, tę skałę osadową cechuje specyficzny, matowy połysk. Ze względu na swoje szerokie zastosowanie, poszukiwanie złóż, w tym właśnie węgla to proces ciągły. Węgiel wykorzystywany jest przede wszystkim jako opał. Pali się nim zarówno w prywatnych mieszkaniach i domach jak i w przedsiębiorstwach. Powoli odchodzi się jednak od traktowania węgla w roli opału. Ma wpływ na to wspomniana już rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Coraz więcej osób stara się wykorzystywać do ogrzewania mniej destrukcyjne dla środowiska sposoby. Trzeba bowiem zaznaczyć, że podczas spalania węgla, do atmosfery uwalnia się wiele szkodliwych substancji. O jakich substancjach mowa? Przede wszystkim o dwutlenku siarki, tlenku azotu, a także o tlenku węgla. Wszystkie wymienione substancje mają niezwykle negatywny wpływ na nasze zdrowie, powodując różnego rodzaju alergie czy trudności z oddychaniem. Ponadto, wymienione substancje sprzyjają degradacji naszego środowiska naturalnego. Jak zaś powszechnie wiadomo, degradacja środowiska nie służy ani ludziom, ani roślinom ani zwierzętom. W interesie nas wszystkich jest więc walka z nią. 

Złoża węgla kamiennego – gdzie znajdują się te największe?

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych sprawiło, że współcześnie węgiel kamienny wydobywany jest w wielu miejscach na świecie. Powszechnie prowadzone badania złożowe mają miejsce także w Polsce. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że nie każdy kraj dysponuje dużymi złożami węgla kamiennego. W niektórych krajach być może dojdzie do odkrycia nowych złóż węgla, czemu służyć ma rozpoznawanie złóż. Ten cenny surowiec znajdziemy przede wszystkim w południowo-wschodnich Chinach. Na tym jednak nie koniec. Węgiel kamienny wydobywany jest również w Stanach Zjednoczonych oraz w Indiach. Spore ilości tego surowca znajdują się również w Kanadzie oraz Australii. Jeśli chodzi zaś o Europę, na pewno wyróżnia się Ukraina oraz rzecz jasna Polska. Badania złóż śląskie dowiodły, że to właśnie tam znajdują się największe ilości węgla kamiennego w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o Górnym Śląsku. Znajduje się tam Górnośląski Okręg Przemysłowy. Dokumentacja złóż pozwala stwierdzić, że w Polsce węgiel kamienny wydobywa się także w województwie małopolskim, a także lubelskim. Nie są to jednak tak duże ilości jak na Śląsku. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce zamyka się wiele kopalni. Powody takiego stanu rzeczy są naprawdę rozmaite. Na pewno przyczyną jest nierentowność niektórych kopalni, które są z tego właśnie powodu zamykane. Można wspomnieć także i o tym, że w niektórych miejscach węgiel znajduje się zbyt głęboko i jego wydobycie byłoby po prostu mało opłacalne i ryzykowne. Jakimi metodami wydobywa się zaś ten cenny surowiec. Na świecie rozpowszechnione są dwie metody wydobywania węgla kamiennego. Mowa tu przede wszystkim o metodzie odkrywkowej oraz o metodzie głębinowej. Każda z tych metod ma zarówno swoje słabe jak i mocne strony.