Szkolenie BHP do pracy na wysokości

Szkolenie BHP do pracy na wysokości

Szkolenie BHP do pracy na wysokości – praca na wysokości wiąże się z wieloma zagrożeniami, w tym najpoważniejszym ze wszystkich, jakim jest upadek. Dlatego powinien być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel. Co warto wiedzieć o szkoleniu BHP do pracy na wysokości? Kto jest do tego zobowiązany i na jakich warunkach?

Na czym polega praca na wysokościach?

Zacznijmy od stwierdzenia, co działa na wysokości? Choć można usłyszeć wiele rozbieżności w tej kwestii, definicja pracy na wysokości jest ściśle określona w przepisach prawa. Jak podkreślają, praca na wysokości dotyczy osób wykonujących prace nad ziemią lub na powierzchniach znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m od ziemi. Dotyczy to zarówno prac przy elementach konstrukcyjnych (drabiny czy rusztowania), jak i przy linach. Jednocześnie przepisy przewidują pewne wyjątki, wskazując, że nie należy tego uważać za pracę na wysokości. Otóż ​​mówimy tu o misjach wykonywanych co najmniej 1 m nad ziemią, ale w miejscu chronionym ze wszystkich stron pełnymi ścianami. Praca na wysokości nie kwalifikuje się jako wykonywanie obowiązków w miejscu wyposażonym w konstrukcję stabilizującą skutecznie chroniącą pracowników przed upadkiem. Dlatego warto rozróżnić pojęcia praca na wysokości i nie praca na wysokości, przynajmniej z punktu widzenia pracownika.

Szkolenie BHP do pracy na wysokościach

Szkolenie BHP do pracy na wysokości
Szkolenie BHP do pracy na wysokości

Praca na wysokości jest uważana za wykonywaną w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Znajduje to odzwierciedlenie w takich aspektach jak częstotliwość szkoleń BHP. Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od szkolenia wstępnego. Każdy pracownik wykonujący prace na wysokości jest zobowiązany do uczestnictwa. Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części – ogólnej i stanowiskowej. Część ogólna zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw i obowiązków pracowników. Z kolei szkolenie w miejscu pracy koncentruje się na skłonieniu pracowników do wykonywania swoich obowiązków, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Szkolenie stanowiskowe musi być prowadzone przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie oraz zaznajomione z wykonywaną pracą. Zwykle jest to bezpośredni przełożony, jeśli misja odbywa się na wysokości. Szkolenie stanowiskowe trwa co najmniej 8 godzin i musi odbyć się przed przystąpieniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Następne szkolenie BHP należy odbyć w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Ponieważ praca wykonywana jest w szczególnie niebezpiecznych warunkach, co roku przeprowadzane są regularne szkolenia. Uczestnictwo jest obowiązkowe, natomiast szkolenia powinny być prowadzone przez ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP i praca na wysokościach

Szkolenie BHP dla osób pracujących na wysokości jest często mylone ze szkoleniem do pracy na wysokości. Należy jednak pamiętać, że są to dwa różne kursy. Kwestie szkoleń BHP są jasno uregulowane prawnie. Co więcej, samo szkolenie nie ma charakteru wprowadzającego do pracy. Zwraca jedynie uwagę na zagrożenia wynikające z wykonywania określonych obowiązków na określonych wysokościach. Tymczasem szkolenia z zakresu prac na wysokościach nie są obecnie obowiązkowe – obowiązkiem uczestniczenia są jedynie pracownicy, którzy montują rusztowania lub korzystają ze ścieżek wspinaczkowych. Jednak kurs pracy na wysokościach jest dobrą praktyką, ponieważ daje wiedzę potrzebną do wykonywania pracy w określonych warunkach.

Szkolenie BHP do pracy na wysokości oraz inne obowiązki pracodawców

Praca na wysokościach wiąże się z pewnymi zagrożeniami, dlatego pracodawcy częściej niż w innych zawodach są zobowiązani do organizowania szkoleń BHP. To jednak nie wszystkie obowiązki, jakie musi spełnić wobec swoich pracowników. Regularne badania lekarskie są bardzo ważne, aby lekarz mógł stwierdzić, że nie ma przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracodawcy zapewniają pracownikom zbiorowe i indywidualne środki bieżącego nadzoru i ochrony. W kontekście środków zbiorowych mówimy o konstrukcjach lub barierach, podczas gdy środki indywidualne dotyczą kasków lub pasów bezpieczeństwa. Pracodawcy powinni liczyć się z tym, że niewypełnienie choćby jednego z obowiązków uniemożliwi przyjęcie danej osoby do zatrudnienia. Jeśli pracownik mimo wszystko zostanie dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków, pracodawca poniesie odpowiedzialność finansową, aw skrajnych przypadkach nawet karną. Należy to wziąć pod uwagę przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracodawcy mogą zasięgnąć porady ekspertów ds. BHP, którzy udzielą im wszelkich niezbędnych informacji, aby jak najlepiej chronić swoich pracowników.