Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze

Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze

Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze – udar to stan chorobowy charakteryzujący się ostrym przerwaniem procesu krążenia w jednym lub kilku obszarach mózgu. Istnieją dwa różne rodzaje udarów – niedokrwienny (stan, który rozwija się, gdy tętnica zostaje zwężona i częściowo lub całkowicie zablokowana) i krwotoczny (który obejmuje uszkodzenie lub całkowite pęknięcie naczynia krwionośnego). Niedokrwienie powoduje przerwanie krążenia krwi w naczyniach krwionośnych mózgu i powoduje śmierć jego obszarów tkanek miękkich.

Stopień uszkodzenia tkanek zależy od czasu trwania niedotlenienia i ogólnego stanu zdrowia człowieka. Zakres i charakter uszkodzenia mózgu obejmuje strukturę i czas trwania późniejszego programu rehabilitacji po udarze. Najczęściej wymieniany okres rekonwalescencji po udarze wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Oznaki udaru

Objawy udaru, które powinny natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, obejmują:

 • Nagłe osłabienie i (lub) drętwienie mięśni twarzy i (lub) kończyn – zwykle po jednej stronie ciała.
 • Trudność w mówieniu.
 • Dramatyczna utrata wzroku (w jednym lub obu oczach).
 • Silny ból głowy, zawroty głowy.
 • Nieuzasadnione nieskoordynowane ruchy.

Ważne jest, aby pamiętać: im wcześniej udzielona zostanie pomoc medyczna w przypadku udaru, tym większe są szanse na utrzymanie przy życiu jak największej liczby neuronów w mózgu, a często pacjent żyje dłużej. Leczenie doraźne jest najskuteczniejsze 3-6 godzin od pierwszej manifestacji choroby. Po tym czasie zmiany w dotkniętych obszarach mózgu mogą stać się nieodwracalne, a rekonwalescencja po udarze może być bardzo trudna.

Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze?

Nie ma jednego okresu rekonwalescencji po udarze, a czas rekonwalescencji zależy od wielkości i umiejscowienia udaru, rodzaju udaru oraz czasu, jaki upłynął od początku do uzyskania pomocy specjalisty.

Szacowane czasy odzyskiwania są następujące:

 • Udar z niewielkimi ubytkami neurologicznymi – lekkie drętwienie twarzy, kończyn, zaburzenia widzenia, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy. Częściowe wygojenie następuje po 1-2 miesiącach, a całkowite wyleczenie jest możliwe po 2-3 miesiącach, ale zależy to od prawdopodobieństwa wyzdrowienia pacjenta.
 • Udar z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi – ciężki porażenie twarzy, kończyn, ciężkie zaburzenia koordynacji. Zdolność do samoobsługi pojawia się u chorego po 6 miesiącach, a pełna rekonwalescencja trwa latami.
 • Ciężkie udary krwotoczne i niedokrwienne z utrzymującymi się deficytami neurologicznymi powodują u pacjentów niepełnosprawność z paraliżem i innymi deficytami. Częściowa regeneracja jest możliwa w ciągu 1-2 lat. W przypadku poważnych deficytów neurologicznych całkowite wyleczenie nie jest możliwe, ponieważ ważne skupiska neuronów mózgowych są martwicze, a ich funkcji nie mogą przejąć sąsiednie komórki.
Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze
Jak długo trwa rekonwalescencja po udarze

Ważne jest, aby pacjenci zdawali sobie sprawę, że powrót do zdrowia po każdym udarze powinien być ciągły. Krótkoterminowe codzienne czynności nie tylko pomagają przywrócić stare umiejętności i cechy, ale także zapobiegają pojawianiu się nowych udarów. Plan rehabilitacji poudarowej dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami krążenia mózgowego, terminowa i skuteczna rehabilitacja poudarowa jest pierwszym i kluczowym krokiem w powrocie do zdrowia. Maksymalne wyleczenie można osiągnąć tylko przy pomocy doświadczonych specjalistów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rehabilitację po udarze należy rozpocząć jak najwcześniej, od pierwszych dni choroby, kiedy stan pacjenta się ustabilizuje. Miejscowy krwotok nie rozprzestrzenił się na duży obszar mózgu, a stan chorego jest stabilny w trzeciej lub czwartej dobie. Wraz z początkiem tego okresu możliwe staje się rozpoczęcie procesu gojenia.

 1. Tradycyjnie programy rehabilitacji poudarowej składają się z trzech kluczowych etapów:

  Etap 1: W tym okresie pacjent leży na plecach, często z ciężkim udarem, a pacjent jest nieruchomy. W tym okresie działania rehabilitacyjne były ograniczone stanem pacjenta i obejmowały systematyczne obracanie, specjalistyczny masaż przeciwodleżynowy oraz ćwiczenia oddechowe. Specjalista rehabilitacji medycznej cały czas rozmawia z pacjentem, nawet jeśli nie ma on wyraźnej odpowiedzi na mowę: bierne słuchanie aktywizuje uwagę, stopniowo odzyskuje się rozumienie mowy. Pierwszy etap powrotu do zdrowia może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od ciężkości udaru.

 2. Drugi etap (wczesny etap): Na tym etapie pacjent może wykonywać pewne czynności, ale nie może samodzielnie wstać z łóżka. Pacjent poddawany jest biernej terapii ruchowej (fizjoterapia – gimnastyka wyczynowa, masaż), fizjoterapii. Specjaliści rehabilitacji są odpowiedzialni za usuwanie barier mowy i przywracanie pamięci pacjentom. Wczesna faza rekonwalescencji może trwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy.
 3. Trzecia faza to późna rehabilitacja: okres aktywnej regeneracji funkcji i umiejętności motorycznych, umysłowych i emocjonalnych. Pacjent potrafi już samodzielnie uprawiać gimnastykę, próbować siadać na łóżku, wstawać z łóżka. Na tym etapie ważną rolę odgrywa terapia zajęciowa (działania mające na celu rozwój motoryki manualnej). Późna rekonwalescencja może trwać od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Kluczową zasadą programu rehabilitacji po udarze jest zindywidualizowane podejście do powrotu do zdrowia każdego pacjenta. Specjaliści dokładnie przeglądają historię medyczną i medyczną każdego pacjenta, analizują stopień uszkodzenia mózgu i upośledzenia podstawowych funkcji oraz oceniają ciężkość stanu po udarze. Następnie opracuj zindywidualizowany plan leczenia i przebieg leczenia oraz wstępnie zaplanuj czas trwania poszczególnych etapów.